This ad is created by a paying user

SIDSTE PAVILLON: Præsentabelt og centralt beliggende butikslejemål

Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Free contact
  • 1332611
  • Retail
  • 494 m2
  • 209,950 DKK
  • 262,314 DKK
  • 425 DKK
  • 531 DKK
494 m2 retail in Glostrup, Greater Copenhagen

Retail, Glostrup, Greater Copenhagen, Smedeland, Denmark

Ekstraordinært butikslokale med glasfacader hele vejen rundt om lejemålet, beliggende med stor synlighed på hjørnet af Smedeland og Naverland. Lejemålet er velegnet til butik, showroom eller lignende.

Området
Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet:
Lejemålet er en del af en større ejendom på 5.722 m2, som blandt andet tidligere har huset Codan. Lejemålet er i dag brugt som et showroom af boliginteriør.

Lejemålet har facade ud til Naverland, og indeholder i stueplan 249 præsentable m2 med glas hele vejen rundt, hvilket skaber nogle fantastiske omgivelser for butik, showroom, udstillinger eller lignende. Med gode parkeringsmuligheder og stor synlighed fra vejen, er disse pavilloner en oplagt mulighed at drive detailhandel fra.

Under hver lejemål er der fuld kælder (245 m2), som kan tilgås via en indvendig trappe, og kan benyttes til personalestue, lager/lettere produktion mm.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen ca. 100 parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Lige overfor ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Størrelse:
Lejemålet udgør 494 m2.

Leje:
Den månedlige leje udgør kr. 17.510,00.

Svarende til:
Kr. 850,69 pr. m2 for stueplan.

Kr. 0,00 pr. m2 for kælder.

Driftsudgifter:
Lejers betaling af aconto driftsudgifter udgør samlet kr. 105,78 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje.

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifter:
Lejers betaling af aconto varmeudgifter udgør samlet kr. 94,80 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%. Første gang 1. januar 2024.

Depositum:
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El:
Der er separat el-måler til alle lejemål.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Lejemålet lejes ud tidsbegrænset i perioden frem til d. 31. december 2024.

Indflytning:
Efter aftale.

This retail for rent, is located on Smedeland in Glostrup. Glostrup is located in the municipality , which is located in Greater Copenhagen. The company space is 494 m2 in total. This retail was created on our service on the 15.2.2023, but may have been deactivated and then reactivated again. You can rent this retail for 209,950 DKK per year.

Similar search results