This ad is created by a paying user

BUCH BUSINESS CENTER – det moderne kontorfællesskab

Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Free contact
  • 1237284
  • Coworking space
  • 1 - 10
  • Not stated
  • Report
Coworking space for rent in Hillerød, North Zealand

Coworking space for rent, Hillerød, North Zealand, Gefionsvej, Denmark

50% i lejerabat i lejeperiodens første 3 måneder - Ved underskrivelse inden d. 31. januar 2023.

Sammensæt det antal kontorer der passer Jeres virksomhed bedst – i moderne og indbydende omgivelser.

Området:
Lejemålet er en del af Hillerød’s eftertragtede erhvervskvarter, ca. 2 km. fra Hillerødsmotorvejen afkørsel 16 – Frederiksværk, 5 min. fra centrum af Hillerød og ca. 3 km. fra Hillerød St.

Gefionsvej 6A-C blev bygget i år 1986, og udgør samlet 3.866 m2. Ejendommen, der tidligere har fungeret som skattekontor, er i 2021/22 omdannet til et BUCH BUSINESS CENTER, med det sædvanlige moderne og præsentable udtryk. Nye tekøkkener, toiletter, baderum, telefonrum, hyggelige loungeområder, mødelokaler, kantine – alt sammen for at kunne leve op til standarden for et BUCH BUSINESS CENTER, med plads store såvel som små lejere.

Ejendommen er i december 2022 over 95% udlejet.

Ejendommen ligger i et dynamisk erhvervsområde med både engroshandel, administrations- og servicevirksomheder, detailhandel, liberalt erhverv og lignende. Det er let at komme til adressen både med bil og med offentlige transportmidler.

Fra Københavns centrum er der ca. 38 km til adressen i Hillerød.

Lejemålet:
Lejemålene tilgås via et pænt og præsentabelt glasindgangsparti, med mulighed for at parkere lige foran. De ledige kontorer er beliggende i ejendommens stueplan og 1. sal.

Som lejer kan man frit gøre brug af fiber internet, fælles mødefaciliteter, tekøkkener, frokoststue, telefonrum, hyggelige loungeområder og toiletter/bad.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen ca. 60 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes Bus 380R fra Rønnevangs Allé (Vølundsvej), som i tidsrummet 07:00-17:00 kører til Hillerød St. to gange i timen.

Størrelse:
De sidste ledige kontorer i kontorfællesskabet udgør fra 22 og 128 m2 inkl. andel af fællesareal.

Det vil ligeledes være muligt at leje lagerplads i kælderen.

Leje: (lejerabatten fratrækkes nedenstående priser)
Den månedlige udgør ved:

21,50 m2 til kr. 2.340,00.

56,00 m2 til kr. 5.779,00.

128 m2 til kr. 12.984,52.

Det vil være muligt at leje flere kontorer ved siden af / overfor hinanden.

I lejen er inkluderet drifts- og fællesudgifter, forbrug af el, vand, og varme, internet, rengøring af fællesarealer mv.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%, første gang pr. 1. januar 2024.

Depositum:
Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

Fællesudgifter:
Fællesudgifter, som er en del af foranstående leje, udgør rengøring af fællesarealerne, el-forbrug og internet.

Driftsudgifter:
Driftsudgifter, som er den del af foranstående leje, udgør ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Varme:
Lejers betaling af varme er en del af foranstående leje.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Lejemålet vil være uopsigeligt i de første 12 måneder, hvorefter det kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning:
Efter aftale.

Similar search results