Inredningsguide: 12 steg för att optimera din lagerlokal

När du överväger att hyra lagerlokal, är det allra första du bör tänka på att noggrant bedöma vilken storlek på lagret du faktiskt behöver. Att förstå hur du maximalt kan dra nytta av lagret och effektivt utnyttja varje kvadratmeter är avgörande. Du vill undvika att hamna i en position där det slutar med att du kommer till att hyra en lagerlokal som är överdimensionerat eller underdimensionerat.
29. augusti 2023 | Skriven av: The editorial office
Inredningsguide: 12 steg för att optimera din lagerlokal

När du överväger att hyra lagerlokal, är det allra första du bör tänka på att noggrant bedöma vilken storlek på lagret du faktiskt behöver. Att förstå hur du maximalt kan dra nytta av lagret och effektivt utnyttja varje kvadratmeter är avgörande. Du vill undvika att hamna i en position där det slutar med att du kommer till att hyra en lagerlokal som är överdimensionerat eller underdimensionerat.

Det är en missuppfattning att tro att optimal inredning av en lagerlokal enbart handlar om att slumpmässigt stapla lådor och produkter. Istället handlar det om att strategiskt använda utrymmet genom genomtänkta planlösningar och innovativa hyllsystem. Ett välstrukturerat lager kan drastiskt minska tidsåtgången, öka produktiviteten och förbättra din övergripande översikt över varorna.

För att hjälpa dig har vi skapat denna utförliga guide om hur du bäst inreder och utnyttjar din lagerlokal. Om du inte redan har funnit din nya lagerlokal, rekommenderar vi att du läser genom vår guide om att hitta och hyra lagerlokaler. Du kan också påbörja din sökning direkt på Companyspace.com om du vill hyra lagerlokal i Sverige, hyra lagerlokal i Stockholm, hyra lagerlokal i Göteborg eller hyra lagerlokal i Malmö.

Gör en detaljerad utrymmesanalys och zonindelning

Innan du börjar ställa upp hyllor och skåp, ta dig tid att genomföra en detaljerad utrymmesanalys. Det är viktigt att identifiera och granska de olika sorters varor du lagrar, och sedan kategorisera dem baserat på frekvens, dimension och vikt. Denna information kommer att vara avgörande när du segmenterar lagret i zoner beroende på varje produkts egenskaper.

Förståelse för FIFO- och LIFO-metodikerna

Se till att du använder FIFO (First In, First Out) och LIFO (Last In, First Out) metodikerna när du positionerar dina varor. Principen är enkel: varor med kortare hållbarhet bör prioriteras och placeras så att de är lättillgängliga och används eller säljs först. Denna praxis hjälper till att minska avfall och garanterar en effektiv cirkulation av varor.

Rätt val av hyllsystem

När du väljer hyllsystem, säkerställ att de är anpassade för dina specifika varor. Pallhyllor kan vara det bästa valet för stora kvantiteter av produkter med stor volym och konsekvent storlek. Å andra sidan kan stålfack med flexibla, justerbara hyllplan vara perfekta för mindre artiklar som varierar i storlek.

Mesta möjliga av vertikal lagring

Dra full nytta av det vertikala utrymmet i ditt lager. Genom att installera höga hyllsystem med flera nivåer, kan du dra nytta av lagrets takhöjd och därmed spara värdefullt golvutrymme. Om din lagerlokal har en generös takhöjd, blir detta särskilt användbart.

Fördelarna med flyttbara hyllsystem

Mobila eller flyttbara hyllsystem erbjuder dig en chans att maximalt utnyttja ditt lagerutrymme. Genom att kunna skjuta hyllorna åt sidan kan du skapa passager mellan dem. Detta reducerar behovet av gångutrymme och frigör ännu mer utrymme för förvaring.

Effektiv etikettering och tydlig skyltning

För att maximera effektiviteten i ditt lager bör du konsekvent använda etiketter och skyltar för att tydligt märka varje hylla, låda och fack. Genom att göra detta kommer dina anställda snabbare och smidigare kunna lokalisera specifika varor, vilket minskar tidsåtgången och eliminerar onödig tidspill.

Anpassningsfördelar med modulära system

Modulära hyllsystem är idealiska för att skräddarsy din lagerlösning. De låter dig flexibelt anpassa hyllornas konfiguration efter olika produktstorlekar och utrymmesbehov. Fördelen med dessa system är att de kan justeras, omorganiseras och utökas smidigt när dina lagerbehov förändras över tid.

Granskning av varuflöde och minimering av dragtider

Det är viktigt att regelbundet analysera ditt lagers varuflöde och de tider det tar att flytta varor. Genom att identifiera vilka produkter som ofta transporteras eller säljs tillsammans kan du strategiskt placera dem närmare varandra. Denna smarta positionering minskar onödig gångtid och förbättrar därmed den övergripande effektiviteten.

Introduktion till ABC-analysen

Genom att införliva ABC-analysen kan du kategorisera dina varor baserat på deras värde och omsättning. Kategorisera dina mest värdefulla och snabbrörliga varor som 'A', de med medelvärde och rörelse som 'B', och de mindre värdefulla eller långsammare rörliga varorna som 'C'. Denna uppdelning hjälper dig att strategiskt placera varorna på rätt plats, därmed optimeras både lagerutrymme och produktillgänglighet.

Prioritering av säkerhet och ergonomi

Säkerhet och ergonomi bör stå i centrum för varje beslut inom inredning av lagerlokaler. För att minimera risken för skador bör tunga eller skrymmande varor positioneras i höfthöjd, vilket gör det lättare för personalen att hantera dem. Dessutom bör du säkerställa att alla gångvägar är väl markerade, tillräckligt breda och fria från potentiella hinder.

Utforska möjligheterna med automation

I den snabbt föränderliga logistikbranschen kan automation vara nyckeln till förbättrad effektivitet. Moderna lagersystem, utrustade med robotteknik och automatiserade plockningsmekanismer, kan dramatiskt öka utrymmeseffektiviteten genom att eliminera behovet av omfattande gångytor.

Fördjupad datahantering och kontinuerlig optimering

Aktiv dataanalys är avgörande för att effektivt övervaka och ständigt förbättra din lagerlayout. Genom att granska data om lagerförflyttningar, dragtider och andra kritiska parametrar kan du göra välgrundade justeringar och förbättringar som baseras på verkliga insikter och fakta.

Vanliga frågor