Hyra ut verkstad: Hyr ut din verkstadslokal med 10 enkla steg

Om du som fastighetsbolag, kommersiell mäklare, privat hyresvärd eller företag vill hyra ut verkstad, är det essentiellt att följa en strukturerad metod. Detta säkerställer att du inte förbrukar dina resurser i onödan och att du inte riskerar att din verkstadslokal förblir ledig under en längre tid. Vi har sammanställt denna guide för att stödja dig i processen att hyra ut din verkstad.
31. augusti 2023 | Skriven av: The editorial office
Hyra ut verkstad: Hyr ut din verkstadslokal med 10 enkla steg

Om du som fastighetsbolag, kommersiell mäklare, privat hyresvärd eller företag vill hyra ut verkstad, är det essentiellt att följa en strukturerad metod. Detta säkerställer att du inte förbrukar dina resurser i onödan och att du inte riskerar att din verkstadslokal förblir ledig under en längre tid. Vi har sammanställt denna guide för att stödja dig i processen att hyra ut din verkstad.

Om du istället söker lediga industrilokaler, rekommenderar vi den här guiden: 8 viktiga steg när du ska hyra verkstadslokal.

Steg 1: Starta uthyrningsprocessen för industrilokalen snabbt

När en hyresgäst avslutar sitt kontrakt, brukar du som hyresvärd generellt ha minst 3 månader för att finna en ersättare. Tidsramen kan dock skifta baserat på avtalsvillkoren. Därför är det viktigt att noggrant granska avtalet för att säkert veta din hyresgästs uppsägningstid.

Att framgångsrikt hyra ut en verkstadslokal kräver tid. Oavsett uppsägningstid bör du därför igångsätta uthyrningsprocessen mer eller mindre direkt. Samtidigt är det viktigt att du ser till att undvika allt för snabba beslut och inte hyra ut till den första intressenten. Bilda dig en klar bild av vilken hyresgästprofil du bör sikta på och vilket hyrespris du kan förvänta dig. Ditt överordnade mål bör vara att finna en långsiktig hyresgäst för din verkstadslokal.

Steg 2: Beskriv din verkstadslokal

Skapa en detaljrik presentation av din industrilokal. Specificera dimensioner, hyreskostnad, skick, depositionsbelopp med mera. Betona lokalens positiva drag. Klargör även vilka verksamheter som är tillåtna i industrilokalen.

Fundera också på vilka ytterligare bekvämligheter du kan tillhandahålla, såsom konferensrum eller parkeringar. Dessa tilläggstjänster kan vara särskilt tilltalande för potentiella hyresgäster. Sträva efter att din verkstadslokal ska framstå som välkomnande och välskött, eftersom en estetiskt tilltalande lokal är mer lockande. Prissätt dina industrilokaler med marknaden i åtanke. För en uppfattning om rådande hyrespriser kan du besöka Companyspace.com – se till exempel lediga industrilokaler i Sverige, lediga industrilokaler i Stockholm, lediga industrilokaler i Göteborg och lediga industrilokaler i Malmö.

Steg 3: Fastställ din målgrupp bland potentiella hyresgäster

När du har beskrivit din verkstadslokal detaljerat, är nästa steg att överväga vilka typer av företag som skulle vara mest lämpade för din industrilokal. Som hyresvärd är ditt huvudsyfte att identifiera ett företag som är villigt att binda sig för en längre hyrestid. Ju bättre du känner till och förstår din ideala hyresgästs karaktäristika, desto högre sannolikhet att du attraherar en hyresgäst som är långsiktig och bidrar med stabil hyresintäkt.

Steg 4: Utforma en omfattande presentation av din industrilokal

Sätt ihop en en innehållsrik presentation som samlar all väsentlig information om din verkstadslokal. Denna presentation bör hjälpa potentiella hyresgäster att snabbt få en helhetsbild av det värde du erbjuder. Utöver grundläggande detaljer som yta, placering, typ och pris, se till att inkludera årliga driftkostnader, tillgängliga faciliteter och andra relevanta aspekter. Det är också kritiskt att inkludera en utförlig beskrivning och högkvalitativa bilder av verkstadslokalen för att ge en äkta representation.

Steg 5: Fundera på att anlita en fastighetsmäklare

Trots att flertalet fastighetsbolag och enskilda hyresvärdar hanterar uthyrningen på egen hand, kan det vara värt att fundera över fördelarna med att anlita en fastighetsmäklare med specialisering inom industrilokaler. En skicklig mäklare kan assistera med att utforma presentationen, identifiera potentiella hyresgäster, förhandla fram fördelaktiga hyresavtal och effektivisera all kommunikation med intresserade parter.

Steg 6: Aktiv marknadsföring av dina lediga industrilokaler

Påbörja marknadsföringen av dina lediga industrilokaler genom att utforma annonser på plattformar där din målgrupp är aktiv. Var detaljerad i dina beskrivningar, och integrera kvalitativa bilder som förstärker lokalen. Maximera din digitala närvaro genom annonsering på nätet och aktiva kampanjer på sociala medier. Glöm inte bort att även upprätta annonser på Companyspace.com, som är en av de ledande portalerna och söktjänsterna för lediga industrilokaler i Europa. Använd också ditt befintliga nätverk till din fördel och nå ut direkt till företag som kan ha intresse av din lokal.

Steg 7: Organisera visningar för intresserade hyresgäster

Så snart du ser ett ökat intresse för din lokal, planera och genomför visningar för potentiella hyresgäster. Förbered en lista med frågor att ställa vid varje visning. Detta hjälper dig att bättre förstå varje hyresgästs unika behov och förväntningar, och se till att de är i linje med vad din industrilokal kan erbjuda. Var beredd på att förhandla kring priset, och vara flexibel när det gäller möjliga justeringar baserat på hyresgästens feedback.

Steg 8: Utför en noggrann bakgrundskontroll av hyresgästen

Så snart du identifierat en intresserad hyresgäst, är det av viktigt att genomföra en omfattande bakgrundskontroll. Detta bör inkludera en granskning av hyresgästens ekonomiska stabilitet, betalningshistorik samt övergripande rykte. Sök efter relevant information i offentliga register, och komplettera detta med recensioner och feedback från internet, såsom Trustpilot och andra jämförbara webbplatser. Genom att ta detta steg kan du säkerställa att du ingår avtal med en pålitlig och ansvarsfull part.

Steg 9: Formellt undertecknande av hyresavtalet

När du har utfört den nödvändiga bakgrundskontrollen och känner dig trygg med hyresgästen, är det dags att formellt underteckna hyresavtalet. För att minimera risken för framtida tvister, kan det vara klokt att involvera en juridisk expert eller advokat som kan granska avtalet i detalj. Detta garanterar att avtalet inte bara uppfyller juridiska krav, utan också är rättvist och skyddande för båda parter. Hyresavtalet bör noggrant specificera alla relevanta detaljer, som exempelvis månatlig hyra, avtalstid, användningsbegränsningar, och andra specifika villkor.

Steg 10: Fortsätt att kommunicera med hyresgästen

Efter att avtalet är undertecknat och trätt i kraft, är det avgörande att inte tappa kontakten med hyresgästen. Regelbundet övervaka lokalens skick, och var proaktiv när det kommer till att hantera och lösa eventuella bekymmer som kan uppkomma. En öppen, transparent och konstruktiv kommunikationslinje säkerställer att hyresgästen känner sig värderad och förstådd, vilket i sin tur ökar chansen att de förblir en stabil och långsiktig hyresgäst.

Vanliga frågor