This ad is created by a paying user

Velkommen til Telegade 1 - Tæt på alt det, I har brug for

Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Free contact
  • 1237292
  • Office space
  • 619 m2
  • 482,820 DKK
  • 591,145 DKK
  • 780 DKK
  • 955 DKK
  • Report
619 m2 office space for rent in Taastrup, Greater Copenhagen

Office space for rent, Taastrup, Greater Copenhagen, Telegade, Denmark

Særdeles præsentabel kontorejendom tæt på S-tog, indkøb, hotel mv.

Området:
Telegade 1 blev opført i 1988, udgør 5.014 m2, og er centralt placeret i det velholdte og præsentable erhvervsområde, ”den gule by”, tæt op ad Høje Taastrup St. Området er hjemsted for mange offentlige og private virksomheder, herunder Danske Bank, DSB, Høje Taastrup Rådhus, Danica Pension, Rigspolitiet m.fl., ligesom vi i ejendommen huser flere andre gode lejere, bl.a. AspIT og Söderberg & Partners.

Med ejendommens centrale placering i gåafstand til Høje Taastrup St. (Linje B), City2, samt gode indkøbsmuligheder, oplever området stigende investeringer med særligt fokus på boligejendomme, som ikke kun forskønner området, men også bringer nyt liv til, herunder tilblivelsen af ‘Høje Taastrup C’.

‘Høje Taastrup C’ er kommunens ambitiøse plan for området mellem City2 og Høje Taastrup St., som skal udvikles til en ny sammenhængende, mangfoldig og levende bydel bestående af 125.000 m2 boliger, 124.000 m2 erhverv, herunder detailbutikker, caféer, restauranter og grønne parker. Et perfekt åndehul i en travl hverdag.

Lejemålet:
Man kommer ind til lejemålene via et fælles glasindgangsparti fra Carl Gustavs Gade 3, som deles med de andre lejere i opgangen, og med dette lejemålet placeret i stuen til venstre. Foyeren man træder ind i fremstår pæn og præsentabel med beplantning og en varm mørkegrøn farve. Det er ligeledes muligt at tilgå selvsamme foyer fra ejendommens parkeringsplads.

Har kommende lejer ønsker til ændringer i lejemålets planløsning, vil dette blive set positivt på, ligesom hele lejemålet vil blive løftet til 2023-standard med led-belysning, nyt tekøkken og toiletter, nymalet, samt nyt gulv efter lejers ønske. Billederne i opslaget skal derfor ses som inspiration til istandsættelsen, som kan være med pæne glasløsninger, trægulv eller tæppefliser.

Det er muligt at leje lagerlokaler i ejendommens kælder, som kan tilgås via trappe og elevator.

Parkerings- og trafikforhold:
Til ejendommen hører lidt over 30 parkeringspladser, hvor det vil være muligt at leje private parkeringsbåse.

Få hundrede meter fra ejendommen ligger Høje Taastrup St., og lige ude foran ejendommen, på Høje Taastrup Blvd. stopper bus 118 og 119, der kører mellem Høje Taastrup St. og Taastrup St.

Størrelse:
Lejemålet udgør 619 m2.

Leje:
Den månedlige leje udgør kr. 40.235,00, svarende til en leje på kr. 780,00 pr. m2, med tillæg af aconto drifts- og varmeudgifter. Lejen er et udtryk for en fuld istandsættelse af lejemålet forud for indflytning.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%, første gang pr. 1. januar 2024.

Driftsudgifter:
Der betales en andel af ejendommens driftsudgifter. Der udarbejdes årligt driftsregnskab efter fordelingstal.

Lejer betaler aconto driftsudgifter med kr. 175,25 pr. m2.

Varme:
Alle lejere betaler en forholdsmæssig andel af varme og vand udgifterne. Der udarbejdes årligt varme- og vandregnskab efter fordelingstal.

Lejer betaler aconto varmebidrag med kr. 102,26 pr. m2.

Depositum:
Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke:
C.

Opsigelse:
I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten forhandles mellem Lejer til Udlejer en uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning:
Efter aftale.

Similar search results