This ad is created by a paying user

Fine aflukkede kontorer m. fællesfaciliteter

Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Free contact
  • 1237281
  • Coworking space
  • 1 - 5
  • Not stated
  • Report
Coworking space for rent in Glostrup, Greater Copenhagen

Coworking space for rent, Glostrup, Greater Copenhagen, Smedeland, Denmark

50% i lejerabat de første 3 måneder - ved underskrivelse inden d. 31. januar 2023.

Området:
Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og kun få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet:
Man kommer ind til lejemålet via et fælles glasindgangsparti med de nuværende lejere i kælder og stueplan. Ejendommen består af 6 erhvervslejemål i stueplan, alle sammen udlejet, og med kontorfællesskabet ligger på 1. salen. Foruden eget aflukkede kontor, så byder kontorfællesskabet på følgende faciliteter: herre- og dametoiletter, tekøkken med tilhørende frokoststue, brusebad og to fuldt møblerede mødelokaler.

I forbindelse med leje af kontorer, er det også muligt at leje lagerplads efter behov. Lagerlokalerne er på nuværende tidspunkt lejet ud, men skulle kommende lejer i fremtiden have ønske om lager, ville dette kunne lade sig gøre, efterhånden som de måtte blive ledige. Lokalerne udgør fra 8-216 m2, og er beliggende i kælderen under bygningen.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen ca. 100 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Foran ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Fælles-, drift- og varmeudgifter:
Lejers betaling af fælles-, drift- og varmeudgifter er inkluderet i lejen.

Fællesudgifterne omfatter blandt andet

– Internet
– Rengøring af fællesarealer
– El-forbrug i kontorfællesskabet
– Blomster
– Indvendig vedligeholdelse af fællesarealerne
– Vinduespolering

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt hen-læggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje: (lejerabatten fratrækkes nedenstående priser)
Den månedlige leje udgør for:
21 m2 = kr. 2.170,97
43 m2 = kr. 3.829,52
71 m2 = kr. 6.191,82

Prisen er inkl. drifts-, varme- og fællesudgifter, internet, rengøring af fællesarealerne mm.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%. Første gang 1. januar 2024.

Størrelse:
Lejemålene udgør fra 21 – 71 m2, hvor man har mulighed for at leje flere kontorer ved siden af/overfor hinanden – Helt efter lejers behov.

Indretning:
Kontorlejemålene overtages nymalet og rengjort.

Fællesfaciliteter:
– 2 mødelokaler
– 2 tekøkkener
– 2 frokoststuer
– 1 bad

Depositum:
Der beregnes et depositum på 4 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El:
Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, inkl. afgifter og eventuel målerleje, er inkluderet i fællesudgifterne som er en del af lejen.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Opsigelsesvarslet udgør 4 måneder, til den første i en måned.

Indflytning:
Efter aftale.

Similar search results